Skip to Content

Retràs a les IEM

Retràs a les IEM

Be First!
by September 7, 2018 CHM

El retràs que han sofert les obres de remodelació de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM), ens afectarà dues setmanes més.

Des del Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Martorell, per tal de poder continuar amb els entrenaments, ens han modifícat els espais esportius per aquestes dues setmanes.

 

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*